Mon -Fri: 8:00-16:00
green-attachments-logo

Heinolan Vanhatie 25
15170 Lahti, FINLAND

Green Attachments

Green Attachments Oy är ett finländskt företag som marknadsför och
säljer europeiska produkter tillverkade av branschens marknadsledare. Vi
har ett brett sortiment verktyg för rivning, såsom hydraulhammare och
dess reservdelar för flera varumärken.

Vi har tre grupper: Demolering, Recycling och Landskaps

Dessutom säljer vi andra hydrauliska tilläggsutrustningar för
grävmaskiner och hjullastare – liksom rivningsgrip, markvibratorer,
siktskopor, krosskopor, saxar, borstar, plogar och skopor med tipp.

Produkter

Hydrauliska redskapor till grävmaskiner – click for more information

 

Hydraulhammare

Fullständigt hydrauliska hydraulhammare Red Line för att skutknackning, skuthantering och rivning betongstrukturer

Piikki hydraulhammare

Ekonomisk Piikki Line hydraulhammare för att skutknackning, skuthantering och rivning betongstrukturer

Piikki Pro hammare

Piikki pro hydraulhammare

Hydraulhammare Piikki Pro för att skutknackning, skuthantering och rivning betongstrukturer

Rivnings- och sorteringsgripen

Rivningsgripen Yellow G för rivning och återvinning

Gripar utan rotation

Gripar för tiltrotorer för rivning och återvinning

Roterande pulveriserare

Yellow line R roterande pulveriserare för rivning av armerad betong, pulverisering och sortering

Fasta pulveriseraren

Yellow P fasta pulveriseraren för sekundär rivning och pulverising

Demoleringssaxar

Yellow C demoleringsaxar för krävande primära rivningsapplikationerna

Hydrauliska markvibratorer

Hydrauliska markvibratorer Hopper för grävmaskiner för markkomprimering

Stålsaxar

Hydrauliska skrotsax Yellow S för användning inom professionella skrot- och stålåtervinningsplatser

Kombisaxar

Kombisaxen med olika käftalternativ för demolering av betongkonstruktioner, skärning av stålkonstruktion, pulverisering och rivning

Sorteringsskopor

Sorteringsskopor Brown SB används frekventerat till: Kompostering, Jordtillverkning, Krossnin, Skyddsfyllnad

Trädklipp

Trädklipp PW för skärning av stockar, träd och buskar

Stubbkrossare

Stubbkrossare RAC för snabbt och enkel stubb skörding

Jordbors

Hydrauliska Jordbors AGR Pro för borrning av hål för staketstolpar, stavar, stiftelser och landskapsarkitektur.

Reservdelar

Reservdelar till hydraulhammaren och redskapor av grävmaskiner

Green Attachments webstore